Kategorije

Filteri


   
30.08.2021.

Motiv: Petro-Pavlov manastir Kataloški broj: 853 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,80 КМ Tiraž: 15000

1,80 KM
Detaljnije
30.08.2021.

Motiv: Manastir Glogovac Kataloški broj: 854 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0,90 КМ Tiraž: 15000

0,90 KM
Detaljnije
30.08.2021.

Naziv izdanja: Kulturno nasljedje Datum izdanja: 30.08.2021. Autor: Bozidar Dosenovic Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 4x2 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

10,80 KM
Detaljnije
30.08.2021.

Manastir je mjesto gdje se živi monaškim životom, u podvigu, postu, molitvi, vrlini (cjelomudrenosti), poslušnosti i siromaštvu. Кod Srba je ostao u upotrebi nepravilan oblik manastir, a ispravno bi bilo monastir. Još stariji i nepravilniji oblik, koji je zabeležio Vuk Кaradžić u svom ‘Rječniku’, je bio namastir. Manastir Sv. Apostola Petra i Pavla (Petro-Pavlov manastir) smješten je nadomak mjesta Čičeva u Petropavlovom polju, na četvrtom kilometru jugozapadno od Trebinja. Pomenuto polje okruženo je sa tri strane brdima iza kojih se pruža more, a sa četvrte otvoreno prema gradu koji je istovremeno i dovoljno blizu da zadovolji eventualne potrebe Manastira, i dovoljno daleko da mu obezbijedi neophodni mir. Petropavlovsko opštežiće uspostavljeno je krajem avgusta 1998. godine, kada je za potrebe sestrinstva sagrađen novi konak sa manastirskim paraklisom (posvećenim Saboru Presvete Bogorodice 26. decembra/8. januara). Osim konaka, manastirski kompleks sačinjavaju dvije Crkve: jedna posvećena Sv. Ap. Petru, u današnjem obliku obnovljena 1906. godine za vrijeme Sv. Mitropolita Petra Zimonjića i to na temeljima iz druge polovine IV vijeka, i druga posvećena Sv. Ap. Pavlu, koja je prvobitno bila samo krstionica, a tek sredinom V vijeka pretvorena u Crkvu, obnovljena 2007. godine. Manastir Glogovac nalazi se u Janju, u kanjonu rječice Glogovac među brdima planine Gorice, oko 15 kilometara južno od Šipova, u Republici Srpskoj. U narodu se očuvalo predanje o nastanku manastira Glogovac. Prema tom predanju, narodni predstavnici obratili su se veziru sa molbom da im odobri izgradnju crkve. Vezir ih je naveliko uputio da potraže pristanak od Stambola, iako nije očekivao da će im to uspjeti. Кad je ipak stiglo odobrenje od sultana, vezir je morao odobriti gradnju crkve, ali je ljutito naredio da mora biti podignuta na takvom mjestu odakle se neće čuti zvuk crkvenog zvona. Spaljen je tokom Drugog svjetskog rata i obnovljen šezdesetih godina prošlog vijeka. Posljednja rekonstrukcija manastira desila se 2000/01. godine. Autor: mr Božidar Došenović Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka Saradnja: Turistička organizacija Opštine Šipovo i Turistička organizacija Grada Trebinja Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

4,70 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>