Redni broj Datum izdavanja Naziv izdanja Broj maraka Šalterski tabak Nominalna Tiraž FDC
1. 27.01. 175 godina Gorskog vijenca 2 Blok 2×2.70 15 000 300
2. 17.02. Stari novac 4 4×2 2×0.90 15 000 2×300
2×1.80
3. 10.03. Biciklizam 2 8+2 0.90 15 000 300
1.80
4. 15.04. Evropa – priče i mitovi 2 8+1 1.95 20 000 500
2.70
karnet karnet 9.30 10 000
5. 11.05. Flora 2 8+2 0.90 15 000 300
1.80
6. 03.06. Kulturno nasljeđe 2 2×5 0.90 15 000 300
1.80
7. 30.06. 50 godina filma ‘’Valter brani Sarajevo’’ 2 Blok 2×2.70 15 000 300
8. 07.09. Nauka 2 8+1 2×1.95 15 000 300
9. 21.10. Književnici 3 12+4 3×0.90 15 000 300
10. 17.11. Istorija avijacije 2 2×4 2×2.70 15 000 300
11. 09.12. 150 godina od rođenja Pita Mondrijana 1 8+1 1.95 15 000 300
12. Redovne – psi Pojedinačni tiraži i nominalne vrijednosti redovnih poštanskih marka će se naknadno utvrđivati prema potrebama poštanskog saobraćaja 1 500 000