Kategorije

Filteri


   
23.11.2023.
1,10 KM
23.11.2023.
1,10 KM
23.11.2023.
1,10 KM
23.11.2023.
13,20 KM
23.11.2023.
5,30 KM
23.11.2023.

Motiv: Konjović Kataloški broj: 941 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,10 КМ Tiraž: 10 000

1,10 KM
Detaljnije
23.11.2023.

Motiv: Petrović Kataloški broj: 942 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,10 КМ Tiraž: 10 000

1,10 KM
Detaljnije
23.11.2023.

Motiv: Popović Kataloški broj: 943 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,10 КМ Tiraž: 10 000

1,10 KM
Detaljnije
23.11.2023.

Naziv izdanja: Slikarstvo Datum izdanja: 23.11.2023. Autor: Božidar Došenović Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 12 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

13,20 KM
Detaljnije
23.11.2023.

Slikarstvo je umjetnost koja nanosi boje na različite površine, izražava misli i osjećaje ili jednostavno stvara ljepotu. Slikar koristi kombinaciju crteža, kompozicije, svjetla i boje da iskaže koncepte ili opiše svijet oko sebe… Nadežda Petrović najznačajnija je srpska slikarka. Bila je i dobrotvorka, žustra govornica, novinarka, fotoreporterka, bolničarka i heroina Prvog svjetskog rata, koja je kao bolničarka stradala od tifusa. Vjerovala je u značajnu ulogu umjetnosti u emancipaciji najširih slojeva stanovništva. Ona uvodi srpsko slikarstvo u tokove savremene evropske umjetnosti. Na njenim najboljim radovima dominiraju velike površine i njene omiljene – jarko crvena i zelena boja. Poznata je po slikanju portreta i pejzaža, a svoj patriotizam je pokazivala i u čestoj obradi tema iz nacionalne istorije i slikanju ljudi i predjela Srbije. Djelo Nadežde Petrović zrači jakom ekspresijom, snagom i hrabrošću ove jedinstvene žene – slikarke sa Balkana. Miodrag-Mića Popović slikar, likovni kritičar, pisac, filmski režiser, scenograf... Ipak, sebe je smatrao isključivo slikarom, a sve ostalo u funkciji svoje slikarske vokacije. Mića Popović je prošao kroz nekoliko slikarskih faza od kojih su najpoznatije „enformel“ i „slikarstvo prizora“. Centralno mjesto ukupnog slikarskog opusa Miće Popovića, gledano retrospektivno, u svim fazama, bilo je sudbinsko osjećanje tragičnosti postojanja — koliko individualnog, toliko i kolektivnog. Milan Кonjović, istaknuti slikar, svoj umjetnički put započinje tzv. „ranom fazom”, za vrijeme školovanja po srednjoj Evropi. Odlaskom u Pariz, boja postaje bitan element slikarstva, te nastaju prva remek-djela u „plavoj fazi”, koja povratkom u domovinu smjenjuje strastvena „crvena faza” na slikama predjela i ljudi Vojvodine i Dubrovnika. Rat i zarobljeništvo stišavaju kolorit „sive faze”, a 1953. dolazi do prekretnice, slobodnijeg odnosa prema predmetu i dominacije čiste, intenzivne boje na djelima „kolorističke faze”, slikarske orijentacije koja kulminira u „asocijativnoj fazi”, najzrelijem periodu umetnikovog stvaralaštva. „Vizantijska faza”, nastala u poznim Кonjovićevim godinama, inspirisana vizantijskim ikonama i freskama, zatvara krug umjetničkog puta.

5,30 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>