Kategorije

Filteri


   
02.06.2014.

Motiv: Knjiga i pero Kataloški broj: 633 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0,90 KM Tiraž: 15 000

0,90 KM
Detaljnije
02.06.2014.

Naziv izdanja: 55 godina Narodne biblioteke Srebrenica Datum izdanja: 02.06.2014 Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

7,20 KM
Detaljnije
02.06.2014.

Narodna biblioteka Srebrenica započela je sa radom 1959. godine, kada Savjet za prosvjetu i kulturu SO Srebrenica obezbeđuje sredstva za kupovinu nekoliko stotina knjiga. Godine 1961. fond Biblioteke obogaćuje se sa knjigama iz Lječilišta Guber nakon čega započinje ozbiljnije i sistematsko obogaćivanje knjižnog fonda i katalogiziranje. U okviru Narodnog univerziteta „Zvonimir Šubić“ Biblioteka 1967. godine dobija na korištenje prostor od 108 kvadratnih metara, kada se prvi put izdvaja Dječije odjeljenje. Biblioteka je u tom periodu imala i dva isturena odjeljenja, u Skelanima i Podravanju, koja su bila smještena u osnovnim školama. Dvadeset godina nakon osnivanja, Biblioteka raspolaže sa 16.000 bibliotečkih jedinica i oko 1200 čitalaca. Nažalost, ranije otvorena područna odjeljenja se zatvaraju, a velika nastojanja se ulažu u povezivanje sa bibliotekama koje rade pri školama i radnim organizacijama kako bi se, pored pružanja stručne pomoći doprinijelo popularizaciji knjige. Tadašnje članstvo su uglavnom činili đaci i studenti, što je slučaj i danas. Izgradnjom nove zgrade Doma kulture na trajno korištenje, Biblioteci je ustupljeno 444 m2 prostora i do 2006. godine bila je u sastavu ove ustanove. Nakon preregistracije, Biblioteka je postala samostalna ustanova sa nazivom „Narodna biblioteka Srebrenica“ u okviru koje se nalazi i Muzejska zbirka arheološko-etnografskog tipa. U organizaciji Društva bibliotekara Republike Srpske, Narodna biblioteka Srebrenica odnijela je titulu najbolje biblioteke u 2013. godini. Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka

2,90 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>