Kategorije

Filteri


   
10.10.2011.

Motiv: Franc List Kataloški broj: 547 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1.50 KM Tiraž: 20 000

1,50 KM
Detaljnije
10.10.2011.

Naziv izdanja: 200 godina od rođenja Franca Lista Datum izdanja: 22.10.2011. Autor: Miodrag Nikolić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

12,00 KM
Detaljnije
10.10.2011.

Franc List (22. oktobar 1811. Rajding, Austrija - 31. jul 1886. Bajrojt, Njamačka), mađarski pijanista, najveći među pijanistima svog vremena. U njegovom stvaralaštvu se uočavaju uticaji različitih evropskih tradicija. Porijeklom Mađar, vaspitavan je na tradiciji francuske kulture, jer je mladost proveo u Parizu, nastupajući po pariskim aristokratskim salonima. To je vrijeme kada u ovom gradu živi i Šopen. List je koncertirao po cijeloj Evropi i upoznao sve vodeće muzičare svog vremena. Poslije 1848. List se nalazi u službi vajmarskog dvora, i tada na njega snažan uticaj imaju njemački muzičari, posebno Rihard Vagner, čiji je bio iskreni prijatelj. List-dirigent bio je jedan od glavnih propagatora Vagnerove umjetnosti i jedan od najuspješnijih tumača njegovih ideja. Pred kraj života List se zaredio i mnogo vremena provodio u Italiji. Listova pijanistička djelatnost bila je izuzetno značajna. On je umijeće sviranja na klaviru podigao na onaj nivo koji je Paganini ostvario na violini. List je prvi uveo praksu solističkog koncerta - kako ga je sam u šali nazvao “muzičkog monologa”. Do tada je bio običaj da na koncertima nastupa više izvođača. Svojim koncertom u Rimu 1839. godine List prekida takvu praksu. I on je, poput drugih pijanista svog vremena, na koncertima imao običaj da improvizuje (iz te prakse razvio se oblik parafraze) varijacione forme koja se bazira na popularnim temama raznih operskih i simfonijskih djela, ali i narodnih pjesama. Takođe je radio na klavirskim transkripcijama simfonijskih, operskih, kamernih djela mnogih kompozitora, te ih tako približavao slušaocima. Međutim, mnogo veći značaj ima njegovo originalno stvaralaštvo: ciklusi minijatura (posebno Godine hodočašća, objavljene u tri sveske komada koji su nastajali tokom cijelog života), etide (zbirka Transcedentalnih etida), Mađarske rapsodije i brojne druge kompozicije. Posebno mjesto među tim djelima pripada Sonati h-mol. Кlavirska sonata u djelima raznih romantičara doživljava sličnu sudbinu kao simfonija: kompozitori stvaraju sve manji broj djela koja nazivaju sonatama. Autor: Miodrag Nikolić Grafička dorada: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka

3,50 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>