Redni broj Datum izdavanja Naziv izdanja Broj maraka Šalterski tabak Nominalna Tiraž FDC
1. 29.01. 150 godina od rođenja Orvila Rajta 1 Blok 7.60 15000 300
2. 19.02. Umjetnost 1 8+1 1.95 15000 300
3. 17.03. Sport 2 8+2 2×1.95 15000 300
4. 07.04. 125 godina od rođenja Aleksandra Bojke 1 8+1 0.90 15000 300
5. 15.04. Evropa 2 8+1 1.95 20000 500
2.70
karnet karnet 9.30 10000
6. 20.05. Fauna 4 4×2 2×0.90 15000 2×300
2×1.80
7. 17.06. Kulturno nasljeđe 2 8+2 0.90 15000 300
1.80
8. 17.09. 75 godina željezničke pruge Brčko-Banovići 1 Blok 7.30 15000 300
9. 20.10. Književnost 1 8+1 1.95 15000 300
10. 20.11. Međunarodni dan dječijih prava 1 8+1 2.70 15000 300
11. 03.12. Strip 4 Blok 2×0.90 15000 300
2×1.95
12. Redovna – gradovi Pojedinačni tiraži i nominalne vrijednosti redovnih poštanskih marka će se naknadno utvrđivati prema potrebama poštanskog saobraćaja 1500000