Redni broj Datum izdavanja Naziv izdanja Broj maraka Šalterski tabak Nominalna Tiraž FDC
1. 30.01. 225 godina od rođenja Ogista Konta 1 Blok 7.60
2. 23.02. Poznate ličnosti 2 10 2×1.95
3. 29.03. Kulturno nasljeđe 1 9 1.10
4. 28.04. Evropa 2 2×9 1.95
3.30
Blok Blok 7.60
5. 25.05. 100 godina trke 24 sata Le Mana 2 10 1.80
1.95
6. 23.06. Književnost 2 9 2×1.10
7. 01.09. Zaštita prirode 4 20 4×1.10
8. 29.09. 175 godina od rođenja Pol Gogena 2 Blok 2×3.50
9. 25.10. 25 godina konvertibilne marke 3 9 3×1.10
10. 23.11. Slikarstvo 3 12 3×1.10
11. 07.12. 75 godina KUD "Veselin Masleša" 2 6 1.10
3.30
12. Redovne - avioni Pojedinačni tiraži i nominalne vrijednosti redovnih poštanskih marka će se naknadno utvrđivati prema potrebama poštanskog saobraćaja